It’s simple not easy

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het essentieel om kinderen een centrale plek te geven.

De medewerkers van Veilig Thuis spreken kinderen dan ook zoveel mogelijk. Met de kinderen wordt een inventarisatie gemaakt worden van de thuissituatie. Kindermishandeling is vaak een syndroom van geheimhouding. Daarnaast zijn kinderen geneigd zichzelf de schuld te geven van de problemen thuis. Nicki Weld en Maggie Greening hebben de Drie Huizen ontwikkeld om tijdens gesprekken met kinderen te gebruiken. Het is een tool waarin het huis van de zorgen, het huis van de leuke dingen en het droomhuis wordt getekend met de kinderen. Hier komen de drie kolommen van het framework van Signs of Safety (Andrew Turnell), dat met de volwassenen gebruikt wordt, terug.
We horen schrijnende maar ook mooie dingen van kinderen. De puurheid van hun ervaring en wensen kan soms echt een openbaring zijn voor ouders en de geweldscirkel doorbreken en veiligheid creëren. Daar doen we het voor (simple not easy).

Fictieve casus via dejeugdengezinsbeschermers.nl

– Debbie Maas