Nieuw jaar, nieuwe ideeën

Ik merk dat de start van het nieuwe jaar weer frisse ideeën brengt. Het bruist en borrelt binnen het sociale domein.

Gemeenten en partners starten 2017 met initiatieven om samenwerking te bevorderen en de keten efficiënter in te richten en effectiever te maken. Deze brainstormsessies genereren veel energie merk ik. Omdat we voor de hele regio West-Brabant werken, heb ik het genoegen om kennis te nemen van vele ideeën. Gelukkig zie ik een trend, namelijk dat samenwerking meer lokaal ingebed wordt en een gezamenlijk proces naar eenheid van taal en effectiviteit wordt gezocht. Mooi om daar een onderdeel van uit te maken maar ook een kritische luis in de pels te zijn. Overal waar ik kom vraag ik naar de visie van de ervaringsdeskundigen. We willen meer praten met gezinnen in plaats van over. Laten we niet alleen keukentafelgesprekken voeren hoe het gaat….. maar ook gezinnen aan de tekentafel vragen in het kader van doorontwikkeling van hulp- en dienstverlening.

Binnen Veilig Thuis West-Brabant hebben we dit voornemen ook uitgesproken. Doorontwikkeling of wijziging van werkwijzen vraagt een check naar nut en noodzaak bij onszelf, onze partners en gezinsleden met ervaring. We willen graag betekenisvol werken. Samen werken aan Veilige thuissituaties.

Debbie Maas

Tijd om terug te blikken

Ten tijde dat ik deze blog schrijf is het jaar 2016 bijna om. Tijd om terug te blikken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling waren onderwerpen die veelvuldig op de politieke en maatschappelijke agenda stonden. Terecht natuurlijk. Een bijzonder moment was de hoorzitting over de aanscherping van de Wet Meldcode in de Tweede Kamer. Net zo bijzonder waren de vele werkbezoeken van burgemeesters en wethouders uit West-Brabant aan Veilig Thuis. Bij deze werkbezoeken stond de praktijk centraal. Medewerkers vertelden met passie hoe zij werken aan onze missie; duurzaam stoppen van geweld.

Deze passie vraagt respect. Werken bij Veilig Thuis is zeer betekenisvol maar ook veeleisend. Medewerkers wandelen binnen bij zeer schrijnende situaties zonder te oordelen maar zoveel mogelijk samen met de gezinsleden veiligheid terug te brengen. De medewerkers van Veilig Thuis dienen echter ook doorlooptijden in acht te nemen en rapportages op orde te hebben. De veelzeggende brieven en tekeningen die kinderen maken om hun ouders duidelijk te maken dat het bij hen thuis echt niet oké is zijn verdrietig maar ook indrukwekkend. Hoe mooi is het als Veilig Thuis de kinderen een stem geeft. Daarnaast hebben we mooie staaltjes van samenwerking meegemaakt met partners als politie, jeugdprofessionals, ziekenhuizen, (ouderen)verzorgers etc etc. Last but not least kijken we terug op prachtige verdiepingsbijeenkomsten over de Meldcode, loverboys, eerdreiging, ouderenmishandeling/financiële uitbuiting waar vrijwilligers en professionals massaal op af kwamen voor kennisdeling en om samenwerking voor de toekomst nog beter te stroomlijnen.

Op naar 2017. Een jaar waarin we verwachten dat de (integrale) toegang van gemeenten een prominente plek krijgt in het sociaal domein en burgers beter de weg naar hulp zullen vinden. Veilig Thuis zal zijn bijdrage blijven leveren aan het stoppen en voorkomen van geweld. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen.

Debbie Maas