Directe actie bij onveiligheid

Mijn blogs gaan vaak over onze lerende organisatie en de samenwerking die we aangaan met netwerkpartners, professionals en burgers. Alles staat in het teken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag voel ik de behoefte om stil te staan bij onze fantastische gedreven mensen.

Zomaar op een vrijdagmiddag komen 5 crisismeldingen binnen. Dit betekent aanpoten! Veilig Thuis West-Brabant gaat namelijk actief naar deze gezinnen toe om gevaar te taxeren, af te wenden en veiligheid te creëren. Dit duurt dus geen maanden maar gebeurt dezelfde dag. Onlangs zijn de Inspecties langs geweest om te toetsen hoe wij zicht op veiligheid geborgd hebben. Grootse complimenten hebben we ontvangen voor de wijze waarop we veiligheidsplannen en veiligheidsafspraken maken met gezinnen, hun directe omgeving (denk aan opa’s en oma’s, buren etc.) maar ook met de geëigende netwerkpartners die betrokken zijn.

Uiteraard snappen wij als geen ander dat er een vergrootglas ligt op onze werkwijze. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel en ontzettend belangrijk om te volgen of de goede dingen gebeuren. Jazeker, uiteraard zien wij ook elementen die verbetering behoeven en dragen zelf actief suggesties aan en staan zeer open voor feedback. Zo hebben we het initiatief genomen om samen met scholen bijeenkomsten te organiseren om samenwerking te optimaliseren. Ook zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met een veranderslag in onderzoek (en rapportage) waardoor de Raad voor de Kinderbescherming vaak enkel verkort onderzoek hoeft te doen.

De aandacht voor de beschermingsketen kan u niet ontgaan zijn. Dit ondersteunen wij van harte, daar waar we verbeterslagen kunnen maken staan we vooraan om te leren en te anticiperen. Mag ik dan toch ook echt even aandacht vragen voor de ontzettend mooie dingen die gebeuren? We schakelen dagelijks met straf- en zorgpartners om veiligheid te creëren (dag en nacht). Onze aanpak vraagt ook zorgvuldigheid en aansluiten bij wat wel goed gaat. Soms is stap voor stap beter dan rigoureus ingrijpen met trauma als gevolg. Uiteindelijk is ons belang duurzame veiligheid van alle betrokkenen. Daar maken we ons sterk voor. Daarom chapeau voor de medewerkers van Veilig Thuis, ik ben ongelofelijk trots op wat ze doen!

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant

Doel van samenwerking Veilig Thuis en justitiepartners

Deze ochtend vindt er een werkbijeenkomst plaats in Amersfoort over samenwerking Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Reclasseringspartners en Raad voor de Kinderbescherming. Vooraf is een bestuurlijk overleg gepland als aftrap. Mij is gevraagd om vanuit het ondersteuningsteam waarin de organisaties samen met VNG vertegenwoordigd zijn iets te vertellen over het belang van samenwerking.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is niet belegd bij 1 partij maar vraagt inzet van de gehele maatschappij. Het OM, politie, RvdK, Reclassering en Veilig Thuis organisaties leveren ieder vanuit eigen rol, taakopvatting en bevoegdheden een bijdrage.

We constateren dat inzet zonder samenhang niet genoeg effect heeft. Dit blijkt uit de vele doden die jaarlijks te betreuren zijn maar ook vanuit de kennis aangaande complexiteit van deze problematiek die vaak van generatie tot generatie wordt doorgegeven.

We moeten de handen ineenslaan want we hebben hetzelfde doel; duurzame veiligheid creëren bij gezinnen en kwetsbaarheid verminderen. We willen toewerken naar effectieve betekenisvolle interventies. Want soms is oplegging van een agressieregulatie programma meer effectief dan een taakstraf en dient de toezichthouder ook te bezien of veiligheid van partner en kinderen geborgd is. Ook dient Veilig Thuis bij de taxatie van gevaar nauw samen te werken met de politie om het proces van sporen veiligstellen of bruikbaar verhoor niet te verstoren. Dit zijn enkele voorbeelden maar er is nog zoveel meer te verbinden voor optimaal resultaat. Ons pleidooi is om medewerkers in de regio’s in staat te stellen om vanuit een lerende context de zoektocht naar betekenisvolle interventies aan te gaan. Dit vraagt bestuurlijk contact, commitment en een ambitieuze agenda. Aan de slag!