Veilig Thuis en 18 gemeenten in West-Brabant zijn trots

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg concluderen in het rapport ‘De kwaliteit van Veilig Thuis Stap 2’ dat Veilig Thuis West-Brabant als één van de beste uit de bus komt. De inspecties hebben daarnaast veel waardering uitgesproken voor de aandacht die Veilig Thuis West-Brabant heeft voor ouderenmishandeling.

In 2015 zijn 26 Veilig Thuis organisaties opgericht waar vragen en meldingen binnenkomen over (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling. De voortvarende wijze waarop gemeenten en Veilig Thuis in oprichting in 2014 samen de vorming van een Veilig Thuis West-Brabant hebben opgepakt, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede resultaten in de regio.

In tijden van verandering en turbulentie is het voor Veilig Thuis hard werken. In 2016 zijn er 2828 adviezen gegeven en 6669 meldingen binnengekomen.

Het rapport geeft aan dat er nog twee verbeterpunten zijn voor Veilig Thuis West-Brabant: de doorlooptijden bij onderzoeken en de monitoring van veiligheidsafspraken. Veilig Thuis werkt eraan om ook deze punten naar een voldoende te brengen. Voor het versnellen van de doorlooptijden heeft Veilig Thuis eind 2016 van gemeenten extra middelen ontvangen om meer medewerkers aan te nemen. Verder krijgt de monitoring van veiligheidsafspraken extra aandacht de komende periode.

Debbie Maas, adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant: ‘De medewerkers van Veilig Thuis verdienen een bijzonder compliment. Zij staan dag en nacht klaar voor burgers en professionals die signalen van geweld achter de voordeur zien. Samen met de netwerkpartners uit wijkteams, straf- en zorgsector wordt in West-Brabant gewerkt aan korte lijnen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Twaalf Veilig Thuis organisaties scoren in het rapport een voldoende en tien Veilig Thuis organisaties matig. De kwaliteit van twee Veilig Thuis organisaties is onvoldoende.

Efficiënt vergaderen

Het zal u niet verbazen dat ik regelmatig in overleggen zit met uiteenlopende gremia. Zoals we intern ook kritisch zijn wat het doel van een bespreking is, wie daarbij aanwezig moet zijn én met welk resultaat, zo vraagt dit ook reflecteren op doelmatigheid van de vele overleggen die er zijn met andere netwerkpartners.

Deze week had ik een overleg geïnitieerd om het samenwerkingsmodel Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie te bespreken om te komen tot handzame afspraken. Het overleg kreeg een mooie wending. Met elkaar is verkend hoe de meeste slagkracht behaald kan worden. Uiteraard weten de mensen die dagelijks samenwerken het beste wat er moet gebeuren. Het samenwerkingsmodel is niet een statisch iets wat behoort bij de drie genoemde partijen. We hebben ook anderen nodig zoals gemeenten en andere justitiepartners. We gaan overleggen in elkaar schuiven om optimaal resultaat te boeken, zodat collega’s knelpunten vanuit de praktijk kunnen adresseren op een platform wat acties onderneemt om oplossingen te bieden. Dit geïnitieerde overleg heeft zichzelf zeer efficiënt opgeheven. Heel effectief vergaderd dus.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant