Bevlogenheid rondom de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze week had ik het genoegen om te spreken met een burgemeester. Ze vroeg naar de passie voor de opdracht bij Veilig Thuis. Wat een fantastische vraag!

Waarom zijn de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling zo boeiend? Als ik mensen privé en werk gerelateerd spreek hoor ik vaak voorbeelden vanuit hun directe omgeving. De persoonlijke vaak schrijnende verhalen raken mij en intrigeren mij ook. De problematiek is zo dichtbij en tevens soms ongrijpbaar omdat het achter de voordeur afspeelt. Mijn passie ligt bij het bespreekbaar maken van geweld. Daarnaast zie ik het als onze missie om (jarenlange) patronen van geweld te doorbreken. Als de burgemeester dan vertelt welke acties zij zelf al heeft uitgevoerd en van plan is om het op te pakken, word ik blij. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk een gezamenlijke opdracht van iedereen… van burgemeester tot buren. Hoe ingewikkeld dat soms ook is.

Stilstaan bij de bedoeling is belangrijk. Uitleg aan gezinnen over de bedoeling is evenzo relevant. Natuurlijk is het ingewikkeld als een professional van Veilig Thuis aanbelt bij gezinnen die zelf niet om hulp hebben gevraagd. Natuurlijk gaan we er ook ervan uit dat mensen heel veel van elkaar en/of hun kind houden. Het belang van veiligheid checken en/of creëren is echter wel een gezamenlijk belang. Het gesprek hierover vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel creëert een opening om zorgen te bespreken en veiligheid te creëren daar waar nodig. Als we dichtbij onze bedoeling blijven kunnen we geweld wellicht eerder uitsluiten maar komen we ook een stap dichterbij om generationele overdracht van geweld te doorbreken.