Ervaringsdeskundigen ingezet bij huiselijk geweld

Artikel over ervaringsdeskundigheid/de cirkel is rond uit de Rucphense Bode.

Klik op onderstaande link:

Ervaringsdeskundigen ingezet bij huiselijk geweld