Meldpunt crisiszorg

Breda, 16 juli 2019

Meldpunt Crisiszorg

West-Brabant krijgt een speciaal meldpunt voor crisiszorg. Het meldpunt is operationeel per 2 september a.s. en zal worden ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het crisismeldpunt is bedoeld voor momenten waarbij de veiligheid in het geding komt en de zorg/crisis niet tot de volgende dag kan wachten.

Het meldpunt is in eerste instantie bereikbaar voor professionals. De melding wordt beoordeeld waarna gekeken wordt welke interventie nodig is. In een volgende fase kunnen ook burgers situaties melden. Het telefoonnummer wordt op een later moment bekend gemaakt.