Artikelen door admin

Rondetafelgesprek verbetering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt in het nieuws, zal de staatssecretaris in het AO van 12 oktober pleiten voor de aanscherping van de Meldcode. De voorstellen van de Staatssecretaris van VWS n.a.v. de adviezen van de heer Sprokkereef ter verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zullen volgens het Netwerk Veilig Thuis (VT) daadwerkelijk […]