Directe actie bij onveiligheid

Mijn blogs gaan vaak over onze lerende organisatie en de samenwerking die we aangaan met netwerkpartners, professionals en burgers. Alles staat in het teken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag voel ik de behoefte om stil te staan bij onze fantastische gedreven mensen.

Zomaar op een vrijdagmiddag komen 5 crisismeldingen binnen. Dit betekent aanpoten! Veilig Thuis West-Brabant gaat namelijk actief naar deze gezinnen toe om gevaar te taxeren, af te wenden en veiligheid te creëren. Dit duurt dus geen maanden maar gebeurt dezelfde dag. Onlangs zijn de Inspecties langs geweest om te toetsen hoe wij zicht op veiligheid geborgd hebben. Grootse complimenten hebben we ontvangen voor de wijze waarop we veiligheidsplannen en veiligheidsafspraken maken met gezinnen, hun directe omgeving (denk aan opa’s en oma’s, buren etc.) maar ook met de geëigende netwerkpartners die betrokken zijn.

Uiteraard snappen wij als geen ander dat er een vergrootglas ligt op onze werkwijze. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel en ontzettend belangrijk om te volgen of de goede dingen gebeuren. Jazeker, uiteraard zien wij ook elementen die verbetering behoeven en dragen zelf actief suggesties aan en staan zeer open voor feedback. Zo hebben we het initiatief genomen om samen met scholen bijeenkomsten te organiseren om samenwerking te optimaliseren. Ook zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met een veranderslag in onderzoek (en rapportage) waardoor de Raad voor de Kinderbescherming vaak enkel verkort onderzoek hoeft te doen.

De aandacht voor de beschermingsketen kan u niet ontgaan zijn. Dit ondersteunen wij van harte, daar waar we verbeterslagen kunnen maken staan we vooraan om te leren en te anticiperen. Mag ik dan toch ook echt even aandacht vragen voor de ontzettend mooie dingen die gebeuren? We schakelen dagelijks met straf- en zorgpartners om veiligheid te creëren (dag en nacht). Onze aanpak vraagt ook zorgvuldigheid en aansluiten bij wat wel goed gaat. Soms is stap voor stap beter dan rigoureus ingrijpen met trauma als gevolg. Uiteindelijk is ons belang duurzame veiligheid van alle betrokkenen. Daar maken we ons sterk voor. Daarom chapeau voor de medewerkers van Veilig Thuis, ik ben ongelofelijk trots op wat ze doen!

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant