Rondetafelgesprek verbetering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt in het nieuws, zal de staatssecretaris in het AO van 12 oktober pleiten voor de aanscherping van de Meldcode.

De voorstellen van de Staatssecretaris van VWS n.a.v. de adviezen van de heer Sprokkereef ter verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zullen volgens het Netwerk Veilig Thuis (VT) daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de praktijk. De voorstellen passen ook bij de adviezen die het Netwerk VT in de voorbereiding heeft gegeven. Het zal echter aankomen op goede uitvoering. Dat vraagt een uitstekende voorbereiding en extra investeringen. Het Netwerk VT geeft nadrukkelijk aan graag intensief betrokken te willen worden.

De vaste commissie van VWS heeft een rondetafelgesprek gearrangeerd met diverse vertegenwoordigers uit het veld, inclusief ervaringsdeskundigen om te spreken over het advies van de commissie Sprokkereef. Ik verwacht een krachtig debat vanuit de inhoud geredeneerd. Dit gaat de verdere uitwerking ongetwijfeld verder helpen.

Namens het netwerk Veilig Thuis zal ik onze standpunten verwoorden. Ik kijk ernaar uit.

Debbie Maas