Doel van samenwerking Veilig Thuis en justitiepartners

Deze ochtend vindt er een werkbijeenkomst plaats in Amersfoort over samenwerking Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Reclasseringspartners en Raad voor de Kinderbescherming. Vooraf is een bestuurlijk overleg gepland als aftrap. Mij is gevraagd om vanuit het ondersteuningsteam waarin de organisaties samen met VNG vertegenwoordigd zijn iets te vertellen over het belang van samenwerking.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is niet belegd bij 1 partij maar vraagt inzet van de gehele maatschappij. Het OM, politie, RvdK, Reclassering en Veilig Thuis organisaties leveren ieder vanuit eigen rol, taakopvatting en bevoegdheden een bijdrage.

We constateren dat inzet zonder samenhang niet genoeg effect heeft. Dit blijkt uit de vele doden die jaarlijks te betreuren zijn maar ook vanuit de kennis aangaande complexiteit van deze problematiek die vaak van generatie tot generatie wordt doorgegeven.

We moeten de handen ineenslaan want we hebben hetzelfde doel; duurzame veiligheid creëren bij gezinnen en kwetsbaarheid verminderen. We willen toewerken naar effectieve betekenisvolle interventies. Want soms is oplegging van een agressieregulatie programma meer effectief dan een taakstraf en dient de toezichthouder ook te bezien of veiligheid van partner en kinderen geborgd is. Ook dient Veilig Thuis bij de taxatie van gevaar nauw samen te werken met de politie om het proces van sporen veiligstellen of bruikbaar verhoor niet te verstoren. Dit zijn enkele voorbeelden maar er is nog zoveel meer te verbinden voor optimaal resultaat. Ons pleidooi is om medewerkers in de regio’s in staat te stellen om vanuit een lerende context de zoektocht naar betekenisvolle interventies aan te gaan. Dit vraagt bestuurlijk contact, commitment en een ambitieuze agenda. Aan de slag!