Efficiënt vergaderen

Het zal u niet verbazen dat ik regelmatig in overleggen zit met uiteenlopende gremia. Zoals we intern ook kritisch zijn wat het doel van een bespreking is, wie daarbij aanwezig moet zijn én met welk resultaat, zo vraagt dit ook reflecteren op doelmatigheid van de vele overleggen die er zijn met andere netwerkpartners.

Deze week had ik een overleg geïnitieerd om het samenwerkingsmodel Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie te bespreken om te komen tot handzame afspraken. Het overleg kreeg een mooie wending. Met elkaar is verkend hoe de meeste slagkracht behaald kan worden. Uiteraard weten de mensen die dagelijks samenwerken het beste wat er moet gebeuren. Het samenwerkingsmodel is niet een statisch iets wat behoort bij de drie genoemde partijen. We hebben ook anderen nodig zoals gemeenten en andere justitiepartners. We gaan overleggen in elkaar schuiven om optimaal resultaat te boeken, zodat collega’s knelpunten vanuit de praktijk kunnen adresseren op een platform wat acties onderneemt om oplossingen te bieden. Dit geïnitieerde overleg heeft zichzelf zeer efficiënt opgeheven. Heel effectief vergaderd dus.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant