Kennis en dialoog over partnergeweld gewenst

Deze week is huiselijk geweld volop in het nieuws. Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over de omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Op social media en op tv roept de uitkomst van het onderzoek nogal wat reacties op (Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel). Dit fascineert mij enorm. Vanaf de jaren 90 is er steeds meer aandacht gekomen voor het thema huiselijk geweld. De nota privé geweld, publieke zaak heeft in 2001 een boost gegeven als het gaat om bewustwording, taboedoorbreking, meer meldingen en interventies. Als het gaat om het doorgronden van huiselijk geweld is er echt nog werk aan de winkel. Wist u bijvoorbeeld dat de term huiselijk geweld door gezinnen vaak niet geassocieerd wordt met wat er gebeurd, waardoor hulp vragen pas aan de orde is bij acute onveiligheid? Wist u dat geweld vaak van generatie tot generatie is doorgegeven en patronen lastig te doorbreken zijn? Wist u dat er sprake is van schuld- en schaamtegevoelens zowel bij plegers als slachtoffers? En wist u dat er meerdere verschijningsvormen zijn van huiselijk geweld?

Kortom de kennis rondom het thema huiselijk geweld dient verder verspreid! Dit zal het beeld over wat wel en niet toelaatbaar is veranderen, daarvan ben ik overtuigd. Mooi dus dat dit onderzoek de dialoog brengt! Laten we dit thema in het belang van al die gezinnen hoog op de agenda houden.

Debbie Maas