Nieuw jaar, nieuwe ideeën

Ik merk dat de start van het nieuwe jaar weer frisse ideeën brengt. Het bruist en borrelt binnen het sociale domein.

Gemeenten en partners starten 2017 met initiatieven om samenwerking te bevorderen en de keten efficiënter in te richten en effectiever te maken. Deze brainstormsessies genereren veel energie merk ik. Omdat we voor de hele regio West-Brabant werken, heb ik het genoegen om kennis te nemen van vele ideeën. Gelukkig zie ik een trend, namelijk dat samenwerking meer lokaal ingebed wordt en een gezamenlijk proces naar eenheid van taal en effectiviteit wordt gezocht. Mooi om daar een onderdeel van uit te maken maar ook een kritische luis in de pels te zijn. Overal waar ik kom vraag ik naar de visie van de ervaringsdeskundigen. We willen meer praten met gezinnen in plaats van over. Laten we niet alleen keukentafelgesprekken voeren hoe het gaat….. maar ook gezinnen aan de tekentafel vragen in het kader van doorontwikkeling van hulp- en dienstverlening.

Binnen Veilig Thuis West-Brabant hebben we dit voornemen ook uitgesproken. Doorontwikkeling of wijziging van werkwijzen vraagt een check naar nut en noodzaak bij onszelf, onze partners en gezinsleden met ervaring. We willen graag betekenisvol werken. Samen werken aan Veilige thuissituaties.

Debbie Maas