Samenwerking met de strafrechtketen

In vergelijking met vorige jaren zie ik een enorme vlucht in samenwerking met de strafrechtketen. Een prachtige ontwikkeling van focus op straffen naar een bijdrage leveren aan een maatschappelijke baat.

Het belang van samenwerking wordt steeds meer gevoeld en in de praktijk ervaren. Er zijn tal van initiatieven zoals het samenwerkingsmodel Openbaar Ministerie, Politie en Veilig Thuis. Ook zijn er steeds meer netwerken straf en zorg landelijk en in regio’s actief om betekenis te geven aan een integrale aanpak. Donderdag 9 februari 2017 wordt de dag van de strafrechtketen georganiseerd wat gaat over maatschappelijke uitdagingen voor een rechtvaardig en veilig Nederland. Hoe mooi is het dat Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis samen een workshop verzorgen over onze waarde gedreven samenwerken binnen ons netwerkverband. Vol passie zal ik die dag met mijn collega netwerkpartners uitdragen hoe zinvol samenwerking is en welke slagen we hiermee willen gaan maken met als doel om anderen te inspireren en slimme tips mee te nemen voor onszelf. Ik heb er zin in.

Debbie Maas