Tijd om terug te blikken

Ten tijde dat ik deze blog schrijf is het jaar 2016 bijna om. Tijd om terug te blikken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling waren onderwerpen die veelvuldig op de politieke en maatschappelijke agenda stonden. Terecht natuurlijk. Een bijzonder moment was de hoorzitting over de aanscherping van de Wet Meldcode in de Tweede Kamer. Net zo bijzonder waren de vele werkbezoeken van burgemeesters en wethouders uit West-Brabant aan Veilig Thuis. Bij deze werkbezoeken stond de praktijk centraal. Medewerkers vertelden met passie hoe zij werken aan onze missie; duurzaam stoppen van geweld.

Deze passie vraagt respect. Werken bij Veilig Thuis is zeer betekenisvol maar ook veeleisend. Medewerkers wandelen binnen bij zeer schrijnende situaties zonder te oordelen maar zoveel mogelijk samen met de gezinsleden veiligheid terug te brengen. De medewerkers van Veilig Thuis dienen echter ook doorlooptijden in acht te nemen en rapportages op orde te hebben. De veelzeggende brieven en tekeningen die kinderen maken om hun ouders duidelijk te maken dat het bij hen thuis echt niet oké is zijn verdrietig maar ook indrukwekkend. Hoe mooi is het als Veilig Thuis de kinderen een stem geeft. Daarnaast hebben we mooie staaltjes van samenwerking meegemaakt met partners als politie, jeugdprofessionals, ziekenhuizen, (ouderen)verzorgers etc etc. Last but not least kijken we terug op prachtige verdiepingsbijeenkomsten over de Meldcode, loverboys, eerdreiging, ouderenmishandeling/financiële uitbuiting waar vrijwilligers en professionals massaal op af kwamen voor kennisdeling en om samenwerking voor de toekomst nog beter te stroomlijnen.

Op naar 2017. Een jaar waarin we verwachten dat de (integrale) toegang van gemeenten een prominente plek krijgt in het sociaal domein en burgers beter de weg naar hulp zullen vinden. Veilig Thuis zal zijn bijdrage blijven leveren aan het stoppen en voorkomen van geweld. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen.

Debbie Maas