Logo Veilig Thuis WB

Verbetering aanpak seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking

Donderdag 22 september 2016 vond in samenwerking met de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, gemeenten en Veilig Thuis Midden- en West-Brabant een inspirerende werkconferentie plaats.

De aanpak van seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking was het topic. Aafke Scharloo, lid van de Taskfoce en klinisch psycholoog gaf een vlammend betoog waarin zij pleit voor DOEN. Zo is het vanuit de wetenschap aangetoond dat deze groep 60% kans heeft om slachtoffer te worden van misbruik. Dienen we niet structureel te screenen bij kinderen met een beperking?

Maaike van de Graaf GGD Rotterdam vertelde over de ontwikkelingen in Rotterdam. Duidelijke boodschap is om samen met gemeenten en ketenpartners dit thema als prioriteit te labelen en op te pakken.

Tot slot vond er een verkenning plaats voor doorontwikkelingen in de regio’s Midden- en West-Brabant met partners die dagelijks werken met de doelgroep. Kritische aandachtspunten en goede suggesties heeft voer gegeven voor doorontwikkeling in onze regio’s. Geïnspireerd en gemotiveerd werken we al en het draagvlak voor meer samen doen zal in de toekomst tot nog meer betekenisvolle inzet leiden.

Debbie Maas