samen op in acuut - veilig thuis west-brabant

Samen op in acuut – Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), reclassering (3RO), Slachtofferhulp en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) bundelen hun krachten om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren door vroegtijdige afstemming tussen straf en zorg, vooral in situaties waarin er acuut fysiek gevaar is of dreigt en de betrokkenen onmiddellijk in veiligheid moeten worden gebracht. Het eerste doel is het stoppen van het geweld.

Werkwijze Samen op in acuut

Bij een acuut onveilige situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling neemt de politie contact op met Veilig Thuis (VT). De zaak wordt telefonisch besproken en er wordt een inschatting gemaakt of een medewerker van VT ter plaatse moet komen. Indien nodig, voeren de politie en de medewerker van VT ter plaatse een veiligheidsbeoordeling uit om te bepalen wat er nodig is om de veiligheid te waarborgen. Het borgen van de acute veiligheid, met als doel het stoppen van het geweld, staat hierbij voorop. Door onmiddellijk te handelen in acuut onveilige situaties vanuit de hulpverlening kunnen we het draagvlak bij de betrokkenen vergroten, wat de acceptatie van hulp en samenwerking bevordert.

Pilot vanaf 1 oktober

Rian Willems, Manager Front Office Veilig Thuis WB, benadrukt het belang van een efficiëntere samenwerking: “Ongeveer 70% van alle meldingen komt in 2023 via de politie binnen. Een verbeterde samenwerking waarmee we sneller kunnen reageren om het draagvlak voor hulpverlening bij betrokkenen te vergroten, is een prachtig streven. Om dit bij Veilig Thuis te realiseren, hebben we een werkgroep opgericht om te bepalen wat er nodig is. Vanaf 1 oktober starten we een pilot waarin Front Office medewerkers twee keer per week op het politiebureau gaan werken. Bij meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling kan de politie snel informatie delen over het betreffende betrokkenen. Dit stelt de politie in staat om goed voorbereid op pad te gaan. Ook kan de medewerker van VT direct meegaan om veiligheidsafspraken te maken. We geloven dat deze aanpak aanzienlijke voordelen biedt, juist voor de betrokkenen zelf”.

Samenwerken met de politie

Het is gebleken dat het draagvlak voor het accepteren van hulpverlening afneemt wanneer er pas enkele dagen na een incident contact wordt opgenomen met betrokkenen. Dit komt doordat de acute onveiligheid is verminderd en de situatie door de betrokkenen anders wordt ingeschat. De afgelopen periode hebben enkele medewerkers van Veilig Thuis meegelopen met de politie in het district de Markiezaten om te ervaren wat dit in de praktijk betekent. Rian licht toe: “We werden opgeroepen voor een melding waar het Interventieteam al bij betrokken was. Toen de politie vertrok, leek de situatie veilig. De medewerker van het Interventieteam gaf later aan dat het minder veilig was en de politie schakelde direct bij om te helpen. Het was geweldig om te zien hoe goed de samenwerking verliep, hoe we als team optraden en continu afstemden met elkaar. Dit heeft echt een toegevoegde waarde. Het is duidelijk waar de kracht van samenwerking ligt, en het is geweldig om te zien dat de politie ook de veiligheid van de medewerkers van Veilig Thuis waarborgt.”

 

samen op in acuut - veilig thuis west-brabant

10 tips om het gesprek aan te gaan bij vermoedens van huiselijk geweld

10 tips om het gesprek aan te gaan bij vermoedens van huiselijk geweld

Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken.

Bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn in één jaar tijd slachtoffer geweest van huiselijk geweld, blijkt uit de Prevalentiemonitor 2022 van het CBS. Ruim 850 duizend mensen maakten het structureel mee: (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks. Als omstander kan je een grote rol spelen om een onveilige thuissituatie te doorbreken. Vermoed jij huiselijk geweld in jouw omgeving? 10 tips om het gesprek hierover aan te gaan.

Huiselijk geweld komt overal voor, ook in jouw omgeving. Vaak wordt het doorgegeven van generatie op generatie. Omstanders kunnen het verschil maken voor mensen die in een gewelddadige thuissituatie zitten. Zo weten ook Rachelle en Petra, die deelnemen aan de expositie “WIJ…doorbreken de cirkel van geweld” van Stichting Open mind.

Rachelle werd mishandeld door haar man. Een bevriend stel uitten hun zorgen en lieten steeds weer weten dat ze er voor haar waren. Diana: “De eerste keer dat ik iets vermoedde, had Rachelle haar pols gebroken. Ik vroeg wat er was gebeurd. Ze zei dat ze van de trap was gevallen. Ze deed er verlegen lacherig over en durfde me niet recht aan te kijken. Mijn gevoel zei dat het niet klopte. Vrij snel daarna zijn Rachelle en haar man verhuisd. We zagen Rachelle toen minder. Ik bleef haar bellen en vroeg steeds hoe het met haar ging. Als we haar zagen, merkte ik dat ze zich anders gedroeg in aanwezigheid van haar man. Ik bleef contact zoeken en zei dat ze ons altijd kon bellen als er wat was. Op een avond heeft ze de moed gevonden om dat te doen.” Rachelle: “Ik ben hen eeuwig dankbaar. Ze gaven niet op. Zonder hen hadden mijn zoontje en ik niet uit de gewelddadige situatie gekomen.”

Ook Petra weet hoe waardevol het is als een omstander zijn of haar zorgen uitspreekt. “Mijn moeder, 85 jaar en autistisch woonde op zichzelf. Ze leefde in haar eigen wereld en had weinig contact met andere mensen. Ik had ook weinig contact met haar. Na een ziekenhuisopname wierp een buurvrouw zich op als mantelzorger. Zij zou alles regelen: schone kleding, bezoek, de financiën. Dat deze vrouw de zorg voor mijn moeder op zich nam vond ik geweldig. Totdat ik gebeld werd door een andere buurvrouw. Zij vertelde me dat ze het vermoeden had dat er iets niet klopte, en dat er misbruik werd gemaakt van mijn moeder. De mantelzorger kwam bijvoorbeeld heel vaak over de vloer, terwijl mijn moeder helemaal niet van bezoek hield. En de mantelzorger kon zichzelf opeens van alles permitteren. Door dat telefoontje van de buurvrouw heb ik melding gedaan bij Veilig Thuis en is de juiste hulp ingeschakeld. Wat bleek: er waren dagelijks grote bedragen van haar rekening gehaald. Ik ben zo blij dat de andere buurvrouw haar zorgen heeft geuit, anders hadden we nóg later pas in kunnen grijpen.”

Gesprekstips

Maak jij je zorgen om iemand? Blijf er niet mee rondlopen. En gebruik deze gesprekstips om in actie te komen.

  1. Begin eerst over iets luchtigs. Het is belangrijk dat de ander zich op zijn of haar gemak voelt.
  2. Benoem wat je opmerkt. Bijvoorbeeld: ‘Het viel me op dat je… hoe is dat gebeurd?’ Of ‘Ik heb je al een tijdje niet gezien… is er misschien iets aan de hand?’
  3. Stel open vragen. Dus niet: ‘Vond je het vervelend?’, maar ‘Wat vond je daarvan?
  4. Blijf kalm. Praat even over iets anders als de ander te emotioneel wordt.
  5. Draag geen oplossingen aan en zet iemand niet voor het blok.
  6. Zeg geen slechte dingen over de pleger. Respecteer de relatie.
  7. Beloof nooit dat je iets geheim kunt houden. Om iemand te kunnen helpen, heb je waarschijnlijk hulp of advies van anderen nodig
  8. Laat weten dat je er voor diegene bent. Bijvoorbeeld door praktische hulp aan te bieden. Zoals boodschappen doen of de kinderen uit school halen.
  9. Wees geduldig en probeer later weer eens een gesprek over je zorgen aan te knopen.
  10. Sluit het gesprek af met een luchtig onderwerp.

Maak je je zorgen om een kind? Maak ook dan je zorgen bespreekbaar.

Ook al is dat soms lastiger, omdat het misbruik vaak in het gezin of de familie plaatsvindt. En het kind niet vaak alleen is. Kan je wel een praatje maken, bijvoorbeeld op school of als het kind bij jou op visite is? Laat dan merken dat je geïnteresseerd bent in hoe het met hem of haar gaat door bijvoorbeeld naar school of hobby’s te vragen. En stel daarna voorzichtig vragen over hoe het thuis gaat. Laat ook altijd duidelijk merken dat je het knap vindt dat het kind dingen met je deelt.

10 tips om het gesprek aan te gaan bij vermoedens van huiselijk geweld

Meer hulp

Kom je er niet uit of twijfel je of je het wel goed ziet? Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Wil je advies van een professional of vind je het fijn als er iemand met je meedenkt? Bel of chat dan met een professional van Veilig Thuis.

Kennisdossier: Inzet ervaringsdeskundigen

Hoe ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij hulpverlening aan plegers en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Op het platform Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is deze casebeschrijving Inzet Ervaringsdeskundigen ‘De cirkel is rond’ gepubliceerd. Landelijk is het project nu een  mooi en inspirerend voorbeeld.

Op 7 en 8 maart was ik bevoorrecht om een tweedaagse werkconferentie bij te wonen op Aruba

Doel van de werkconferentie ‘No Mas, No More’ was om gezamenlijk de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden te versterken en een stap verder te brengen. Ieder (ei)land heeft een delegatie samengesteld van professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de aanpak: beleidsmedewerkers, hulpverleners (opvang, jeugd, slachtoffers, artsen, maatschappelijk werk), politie en justitie en NGO’s. Zelf begeleidde ik een workshop over het vormen van een laagdrempelig meldpunt.

De delegatie uit Nederland kwam zeker niet alleen informatie brengen. We zijn verrijkt naar huis teruggekeerd met tal van ideeën.

Indrukwekkend was de presentatie van Ms.Joy Arnell over de effecten van orkaan Irma in relatie tot huiselijk geweld. Fantastisch was het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige die kracht en moed had gevonden. Treffend was het pleidooi van Dr. Glenda Simms om waarden en normen bij kinderen onder de aandacht te brengen. Ronduit indrukwekkend waren de onderzoeksresultaten van Pr. Adele Jones naar huiselijk geweld.

De ideeën die voldoende draagvlak hadden, zijn vertaald in concrete acties die in 2018 opgepakt zullen worden. Dit heeft een mooie puzzel opgeleverd (zie plaatje)

Geïnspireerd door alle inzichten en gesprekken zijn collega Gerrianne Rozema van Sterk Huis en ikzelf aan de tekentafel gaan zitten en hebben onze inzichten vertaald naar een wens om 5 topics in alle regio’s te adopteren.

Topic 1: bescherm het ongeboren kind.

Topic 2: jonge jongens en meisjes weten wat normaal en niet normaal is en kinderen groeien beschermd op.

Topic 3: Tieners en adolescenten zijn zich bewust van gevaren en weten waar ze moeten zijn voor hulp.

Topic 4: Mannen en vrouwen durven nieuwe keuzes te maken.

Topic 5: ouderen zijn in beeld en veilig.

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief seksueel misbruik) hebben zeer ernstige gevolgen. In iedere levensfase komt het voor, heeft het geweld een eigen verschijningsvorm en vraagt een aanpak op maat. Privé geweld is een zaak & taak van ons allen!

Masha danki

Debbie Maas

 

Kennis en dialoog over partnergeweld gewenst

Deze week is huiselijk geweld volop in het nieuws. Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over de omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Op social media en op tv roept de uitkomst van het onderzoek nogal wat reacties op (Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel). Dit fascineert mij enorm. Vanaf de jaren 90 is er steeds meer aandacht gekomen voor het thema huiselijk geweld. De nota privé geweld, publieke zaak heeft in 2001 een boost gegeven als het gaat om bewustwording, taboedoorbreking, meer meldingen en interventies. Als het gaat om het doorgronden van huiselijk geweld is er echt nog werk aan de winkel. Wist u bijvoorbeeld dat de term huiselijk geweld door gezinnen vaak niet geassocieerd wordt met wat er gebeurd, waardoor hulp vragen pas aan de orde is bij acute onveiligheid? Wist u dat geweld vaak van generatie tot generatie is doorgegeven en patronen lastig te doorbreken zijn? Wist u dat er sprake is van schuld- en schaamtegevoelens zowel bij plegers als slachtoffers? En wist u dat er meerdere verschijningsvormen zijn van huiselijk geweld?

Kortom de kennis rondom het thema huiselijk geweld dient verder verspreid! Dit zal het beeld over wat wel en niet toelaatbaar is veranderen, daarvan ben ik overtuigd. Mooi dus dat dit onderzoek de dialoog brengt! Laten we dit thema in het belang van al die gezinnen hoog op de agenda houden.

Debbie Maas

Snellere inzet van hulp door samenwerking

Onderzoekers van de Fontys Hogeschool concluderen uit onderzoek dat professionals in multidisciplinaire teams die kinderen moeten helpen niet goed samenwerken en elkaar wantrouwen. Is dit een bekend beeld? Soms wel helaas.

Maar er zijn ook fantastische voorbeelden. Zo kennen we in West-Brabant al jaren een huiselijk geweld overleg. In het overleg worden ernstige huiselijk geweldsituaties geanalyseerd, risico’s qua veiligheid ingeschat en scenario’s gemaakt in samenwerking met Justitie. Op basis van geanalyseerde informatie van de ketenpartners, wordt gekeken welke hulp aansluit op betreffende betrokkenen in de huiselijk geweld situatie. Met de partners hebben we het standpunt ingenomen dat we (tenzij onvermijdelijk) samen met gezinnen plannen willen maken en niet over gezinnen willen spreken. In 2016 heeft dit geresulteerd in scholing aan professionals hoe familieberaden te organiseren en hoe je samen tot veiligheidsplannen komt. Er zijn meer familieberaden gehouden om met gezinnen veiligheidsplannen te maken die bij de evaluatie door gezinnen en betrokken met een gemiddeld cijfer van 8,1 zijn beoordeeld. Deze ervaringen smaken naar meer. Deze maand hebben de partners samen een innovatievoorstel omarmd waarbij de vorm van het huidige overleg als ook slimme en snelle routes voor inzet nader bezien en uitgewerkt gaan worden.

Doel: in samenspraak met direct betrokkenen snellere inzet van hulp in complexe zaken, voorkomen van herhaald slachtofferschap, vergroten van de veiligheid! We gaan ervoor!

 

Bevlogenheid rondom de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze week had ik het genoegen om te spreken met een burgemeester. Ze vroeg naar de passie voor de opdracht bij Veilig Thuis. Wat een fantastische vraag!

Waarom zijn de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling zo boeiend? Als ik mensen privé en werk gerelateerd spreek hoor ik vaak voorbeelden vanuit hun directe omgeving. De persoonlijke vaak schrijnende verhalen raken mij en intrigeren mij ook. De problematiek is zo dichtbij en tevens soms ongrijpbaar omdat het achter de voordeur afspeelt. Mijn passie ligt bij het bespreekbaar maken van geweld. Daarnaast zie ik het als onze missie om (jarenlange) patronen van geweld te doorbreken. Als de burgemeester dan vertelt welke acties zij zelf al heeft uitgevoerd en van plan is om het op te pakken, word ik blij. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk een gezamenlijke opdracht van iedereen… van burgemeester tot buren. Hoe ingewikkeld dat soms ook is.

Stilstaan bij de bedoeling is belangrijk. Uitleg aan gezinnen over de bedoeling is evenzo relevant. Natuurlijk is het ingewikkeld als een professional van Veilig Thuis aanbelt bij gezinnen die zelf niet om hulp hebben gevraagd. Natuurlijk gaan we er ook ervan uit dat mensen heel veel van elkaar en/of hun kind houden. Het belang van veiligheid checken en/of creëren is echter wel een gezamenlijk belang. Het gesprek hierover vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel creëert een opening om zorgen te bespreken en veiligheid te creëren daar waar nodig. Als we dichtbij onze bedoeling blijven kunnen we geweld wellicht eerder uitsluiten maar komen we ook een stap dichterbij om generationele overdracht van geweld te doorbreken.

Geïnspireerd door eigen collega’s

Stilstaan bij je eigen werk is een luxe wat we onszelf te weinig gunnen. Ik kreeg de vraag van twee medewerkers van Veilig Thuis om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen aan professionals van kinderdagverblijven. Hier zei ik graag ja tegen. Als je beleidsmatige en/of strategische keuzes maakt, dienen deze gevoed vanuit de inhoud.

De bijeenkomst werd op een warme avond gehouden. Het was dan ook fantastisch om te zien dat de opkomst goed was terwijl het toch echt wel terrasweer was. De collega’s van Veilig Thuis gaven uitleg maar gingen vooral in gesprek over de praktijk. Eerlijke verhalen werden gedeeld. Zo is het erg lastig om in gesprek te gaan met ouders die hier eigenlijk niet voor openstaan. Iemand vertelde over haar eigen buren. Tips werden uitgewisseld. Je kunt pas iets doen aan kindermishandeling en huiselijk geweld als je het ziet. Ook is het belangrijk dat er sleutelfiguren binnen de organisatie zijn die weten welke stappen te volgen. Met filmpjes, quizvragen, stellingen en open dialoog wordt een taboe onderwerp openhartig besproken en voorzie ik dat met elkaar een stukje meer veiligheid achter de voordeur bereikt is. Trots op de collega’s die zo passievol over hun werk spreken en anderen inspireren.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant

Efficiënt vergaderen

Het zal u niet verbazen dat ik regelmatig in overleggen zit met uiteenlopende gremia. Zoals we intern ook kritisch zijn wat het doel van een bespreking is, wie daarbij aanwezig moet zijn én met welk resultaat, zo vraagt dit ook reflecteren op doelmatigheid van de vele overleggen die er zijn met andere netwerkpartners.

Deze week had ik een overleg geïnitieerd om het samenwerkingsmodel Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie te bespreken om te komen tot handzame afspraken. Het overleg kreeg een mooie wending. Met elkaar is verkend hoe de meeste slagkracht behaald kan worden. Uiteraard weten de mensen die dagelijks samenwerken het beste wat er moet gebeuren. Het samenwerkingsmodel is niet een statisch iets wat behoort bij de drie genoemde partijen. We hebben ook anderen nodig zoals gemeenten en andere justitiepartners. We gaan overleggen in elkaar schuiven om optimaal resultaat te boeken, zodat collega’s knelpunten vanuit de praktijk kunnen adresseren op een platform wat acties onderneemt om oplossingen te bieden. Dit geïnitieerde overleg heeft zichzelf zeer efficiënt opgeheven. Heel effectief vergaderd dus.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant