Uitvoerend medewerker backoffice (28-36 uur)

Ben jij nieuwsgierig, nauwkeurig en gedreven in het motiveren van cliëntsystemen? Wil je daarnaast een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een uitvoerend medewerker Backoffice.

De functie

Als uitvoerend medewerker Backoffice voer je interventies uit in zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij ons zijn gemeld en waar het nodig is om te komen tot de directe veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij werk je nauw samen met medewerkers van lokale toegangen van de gemeenten, hulpverleningsorganisaties, de politie, het OM en/of andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel de zorg -als de strafketen.

Vanuit een meervoudig partijdige rol en een brede systemische blik ben je in staat om in dialoog te gaan met cliëntsystemen en afspraken te maken over de veiligheid. Hierbij werk je nauwkeurig en transparant. Je bent analytisch, gedreven in het motiveren van en aansluiten bij het cliëntsysteem en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Kortom: je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je maakt met het betrokken netwerk een veiligheidskaart waarin o.a. staat wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen. Hierdoor weet het hele cliëntsysteem waar ze aan toe zijn en wat er staat te gebeuren.
 • Je stelt met het netwerk ook veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het gehele cliëntsysteem (incl. informeel netwerk, de kinderen en (betrokken)) ketenpartners.
 • Ook kan het nodig zijn om nader te onderzoeken of er inderdaad sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uit jouw onderzoek zal dan moeten blijken welke maatregelen nodig zijn voor alle betrokkenen om te komen tot duurzame veiligheid.
 • Je bent in staat om in te schatten welke maatregel, of welke hulp en ondersteuning er nodig is en je zet hierin de acties uit.
 • Tenslotte informeer en adviseer je collega’s uit de keten over huiselijk geweld, kindermishandeling en passende interventies behorend bij specifieke vormen van geweld.

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wat heb jij Veilig Thuis West-Brabant te bieden

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding (Social Work of Pedagogiek) of een Verpleegkundige achtergrond en een Registratie in kwaliteitsregister Jeugdzorg of BIG-registratie, of bereid deze binnen korte termijn te behalen
 • Je hebt al een aantal jaren relevante werkervaring en hebt hierdoor kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie.
 • Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen.
 • Je bent in staat om aan te sluiten bij een cliëntsysteem en relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

Wat bieden wij jou?

Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 3.310,84 tot €4.973,80;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse en wil je meer weten over de functie, organisatie of ons werk? Neem dan contact op met teammanager Judith van den Akker, via ons algemene nummer: 076-5233466.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Vacature Medewerker Frontoffice (28-36 uur) Veilig Thuis West-Brabant

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een Medewerker Frontoffice.

De functie

Als medewerker van de frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere melders uit de gehele zorg- en veiligheidsketen. Dit betreft zowel telefonische als schriftelijke meldingen van situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aangezien Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is, draai je mee in een rooster van late diensten (ongeveer één keer per maand tot 23.00 uur en één dag per maand in het weekend) en één of twee keer per jaar in een consignatiedienst in de nacht.

Je geeft daarnaast deskundig advies aan melders, of neem je een melding aan. Bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling doe je de triage/weging van de meldingen en taxeer je de mate van onveiligheid. Aan de hand hiervan wordt besloten welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat de backoffice van Veilig Thuis ingezet wordt of dat we een melding kunnen overdragen naar een samenwerkingspartner. Deze overdracht verzorg je dan ook zelf. Het kan zijn dat je dit doet door middel van een zgn. ‘warme overdracht’ waarbij directbetrokkenen vaak zelf aansluiten. De melding werk je af totdat er een passende overdrachtspartner is en je hebt dus zowel telefonische als face-to-face contacten met directbetrokkenen.

Hoe ziet een werkdag eruit bij de melddienst?

Een werkdag bij de melddienst begint om 8.30 uur, en om 8.20 uur word je verwelkomd door je collega’s die er al zijn. Je begint je dag met het checken van je mailbox, en al snel komt het eerste telefoontje binnen. Het is een bezorgde buurvrouw die zich zorgen maakt over haar buren. Met een open houding luister je naar haar verhaal en stel je vragen om meer details te krijgen. Je legt het verschil uit tussen advies geven en een formele melding maken. De buurvrouw geeft aan dat ze liever nog geen melding wil maken, maar eerst zelf hulp aan haar buren wil bieden. Je maakt gebruik van de sociale kaart van de regio om haar te verwijzen naar passende professionele ondersteuning.

Om 9.00 uur is er een dagstart om bijzonderheden te bespreken. Als je die dag vanuit huis werkt, sluit je digitaal aan. Na de bijeenkomst zet je je headset weer op en ga je verder met je telefonische dienst. Later deze ochtend staat er een gesprek gepland met een melder op kantoor. Dit gesprek voer je samen met een collega.

Tijdens de lunch maak je een wandeling door het nabijgelegen park, doe je snel boodschappen in het winkelcentrum of geniet je van je lunch samen met collega’s. In de middag beoordeel je tijdens een schriftelijke dienst de meldingen van verschillende instanties, zoals de politie en het ziekenhuis, en houd je ook de chat in de gaten. Plotseling ontvang je een urgente schriftelijke melding. Een basisschool heeft gemeld dat een kind uit groep 6 heeft onthuld fysiek mishandeld te worden door zijn ouders. Je overlegt met de gedragswetenschapper en de vertrouwensarts voordat je de melding accepteert. Vervolgens instrueer je collega’s van de juiste dienst om deze casus op te pakken.

Je werkdag sluit je af met een volledige en juiste registratie. Met een voldaan gevoel sluit je je laptop en praat je nog even gezellig na met collega’s.

Taken en verantwoordelijkheden

Voor de vacature van medewerker Veilig Thuis frontoffice zijn wij op zoek naar een ervaren (jeugd)professional op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Social Work);
 • Je hebt een SKJ-registratie die up-to-date is of de bereidheid tot het behalen van de SKJ registratie. Veilig Thuis West Brabant biedt hierin een geaccrediteerd praktijkprogramma;
 • Je hebt het liefst aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld.

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wat heb jij Veilig Thuis West-Brabant te bieden?

 • Je hebt een houding van ‘oprechte nieuwsgierigheid’. Je vraagt door zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt;
 • Je hebt een analytische blik en weet een situatie snel te overzien en in te schatten;
 • Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen;
 • Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig);
 • Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
 • Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’s en met de samenwerkende ketenpartners.

Wat bieden wij jou?

Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 3.310,84 – max. € 4.973,88,- ;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse, stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Ben jij nieuwsgierig, nauwkeurig en gedreven in het motiveren van cliëntsystemen? Wil je daarnaast een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een uitvoerend medewerker Backoffice.

De functie

Als uitvoerend medewerker Backoffice voer je interventies uit in zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij ons zijn gemeld en waar het nodig is om te komen tot de directe veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij werk je nauw samen met medewerkers van lokale toegangen van de gemeenten, hulpverleningsorganisaties, de politie, het OM en/of andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel de zorg -als de strafketen.

Vanuit een meervoudig partijdige rol en een brede systemische blik ben je in staat om in dialoog te gaan met clientsystemen en afspraken te maken over de veiligheid. Hierbij werk je nauwkeurig en transparant. Je bent analytisch, gedreven in het motiveren van en aansluiten bij het cliëntsysteem en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Kortom: je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je maakt met het betrokken netwerk een veiligheidskaart waarin o.a. staat wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen. Hierdoor weet het hele cliëntsysteem waar ze aan toe zijn en wat er staat te gebeuren.
 • Je stelt met het netwerk ook veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het gehele cliëntsysteem (incl. informeel netwerk, de kinderen en (betrokken) ketenpartners.
 • Ook kan het nodig zijn om nader te onderzoeken of er inderdaad sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uit jouw onderzoek zal dan moeten blijken welke maatregelen nodig zijn voor alle betrokkenen om te komen tot duurzame veiligheid.
 • Je bent in staat om in te schatten welke maatregel, of welke hulp en ondersteuning er nodig is en je zet hierin de acties uit.
 • Bij een tijdelijk huisverbod ga je dezelfde dag nog op pad voor een eerste interventie met een aangehouden verdachte van huiselijk geweld en ga je ook in gesprek met de rest van het cliëntsysteem. Je blijft regie op deze casus voeren en je zorgt samen met het systeem voor een stabiele veilige vervolgsituatie.
 • Tenslotte informeer en adviseer je collega’s uit de keten over huiselijk geweld, kindermishandeling, en passende interventies behorend bij specifieke vormen van geweld.

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wat heb jij Veilig Thuis West-Brabant te bieden

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding (Social Work of Pedagogiek) of een Verpleegkundige achtergrond, en een Registratie in kwaliteitsregister Jeugdzorg of BIG-registratie, of bereid deze binnen korte termijn te behalen
 • Je hebt al een aantal jaren relevante werkervaring. en hebt hierdoor kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie.
 • Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen.
 • Je bent in staat om aan te sluiten bij een cliëntsysteem, en relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

Wat bieden wij jou?

Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 3.065.59 tot € 4.605,45;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse en wil je meer weten over de functie, organisatie of ons werk? Neem dan contact op met teammanager Margo van der Brugge, via ons algemene nummer: 076-5233466.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS (basisarts)

Stichting Veilig Thuis West Brabant is het regionale advies – en meldpunt voor acuut en structureel geweld en/ of onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Te denken valt aan huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, stalking en mensenhandel. Iedereen kan bij Veilig Thuis West-Brabant advies vragen of melden, zowel burgers als professionals, met als doel het geweld te stoppen en te voorkomen. Het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem staat hierbij centraal. We werken daarom samen met een groot netwerk van professionals, zoals collega’s van de zorg-, onderwijs- en veiligheidsketen. Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Vertrouwensarts/ ANIOS.

Aantal uren is in overleg
Wil je eerst vanuit je huidige baan komen ervaren hoe deze functie bevalt binnen Veilig Thuis West-Brabant? Een detacheringsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Je bent daarnaast altijd welkom om een dagje mee te lopen ter afweging of het vak van vertrouwensarts bij je past.

Organisatie en arbeidsomstandigheden
Werken bij Veilig Thuis West-Brabant betekent dat je gedreven bent om jouw medische expertise in te zetten om uiteindelijk een veilige leefomgeving van kinderen en volwassenen te creëren.
De vertrouwensarts of ANIOS ontvangt hiërarchische leiding van de teammanager. De vertrouwensarts geeft zelf geen leiding.

Het vak van de vertrouwensarts is dynamisch en veelzijdig, zowel in medische als uitvoerende zin en heeft betrekking op alle leeftijdsgroepen, van min 9 maanden tot honderd plus.

Uitvoerend werk
Wat doet de vertrouwensarts binnen Veilig Thuis?
Als vertrouwensarts heb je een advies – en een uitvoerende functie. Ook ben je betrokken bij kwaliteit, beleid en het onderhouden van (para) medisch netwerk.
Naar aanleiding van de melding, analyseer, beoordeel en interpreteer je de medische problematiek van de direct betrokkene, door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/ of informatie van derden. Je maakt een inschatting van gezondheidstoestand van de direct betrokkenen en of dit van invloed kan zijn op de totale problematiek. Je geeft, indien nodig, advies aan direct betrokkene om medische zorg in te schakelen.

Bij meldingen met medische componenten zoals letsel, psychiatrie, kwetsbare zwangere kan de vertrouwensarts ook zelf in gesprek gaan met de direct betrokkenen. Dit gesprek kan plaatsvinden bij Veilig Thuis, maar ook aan huis, in het ziekenhuis of bij Safegroup. De vertrouwensarts benadert betrokken medische hulpverleners en zorgt dat er medisch-forensisch onderzoek wordt gedaan als dat nodig is.

Je bent een sparringpartner voor artsen en andere professionals uit de medische en paramedische wereld. In een adviesgesprek wordt samen verkend wat de opties zijn om de cliënt te helpen; melding is lang niet altijd aan de orde, maar wel als dat nodig is.

Daarnaast behoort regelmatig overleg over casuïstiek met de ziekenhuizen en het revalidatiecentrum in de regio tot de taken, evenals het geven van voorlichting aan het (para)medisch netwerk of GGZ-instellingen.
Je denkt mee bij interne kwaliteitsadvisering en ondersteunt je collega-medewerkers van Veilig Thuis.

Samen de veiligheid borgen
Vertrouwensartsen zijn samen met de medewerkers van Veilig Thuis en de gedragswetenschappers verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van de cliënt. Hiervoor is verbinding met externe professionals essentieel om tot een gezamenlijk geïntegreerd plan te komen.

De vertrouwensarts is een onmisbare schakel in de verbinding tussen de medische en de niet-medische wereld voor het borgen van veiligheid.

Functie eisen
• Je bent een BIG-geregistreerd arts;
• Je hebt affiniteit met de problematiek rondom mishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties en bent bereid je hierin te scholen*;
• Bij voorkeur heb je kennis van specialistische vakgebieden zoals (kinder-) psychiatrie, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

Bereikbaarheid
Indien nodig is er is altijd een vertrouwensarts bereikbaar, ook buiten kantoortijden. Hiervoor wordt samengewerkt met de vertrouwensartsen uit andere regio’s, zoals Zeeland en Limburg,

*Nieuwe opleiding
Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld voor vertrouwensartsen binnen het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH).
Per 1 september 2021 is de nieuwe opleiding tot vertrouwensarts gestart als onderdeel van de opleiding tot het BIG specialisme arts Maatschappij en Gezondheid (zie www.artsmg.nl). Ben je al geregistreerd als arts M+G of een ander medisch specialisme dan wordt gekeken wat de opleidingsmogelijkheden zijn voor jou.
Als je eerst wilt ervaren of het vak van vertrouwensarts bij je past, dan kun je in een later stadium besluiten over het volgen van de opleiding.
De nieuwe opleiding biedt verdere professionalisering van het vak.

Wat bieden wij?
Wij bieden een jaarcontract bij Veilig Thuis West-Brabant, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 12 van cao Jeugdzorg, dit betekent een salaris van minimaal € 4.171,02 – max. € 6.564.26,- . Overige arbeidsvoorwaarden zijn zoals bepaald in cao Jeugdzorg.

Ben je enthousiast?
Heb je na het lezen van bovenstaand profiel nog vragen over de functie? Neem dan contact op met teammanager Willemijn van Kalmthout of vertrouwensarts Valerie Corver. Bereikbaar op algemeen telefoonnummer van Veilig thuis West-Brabant 076-5233466.

Wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl, onder vermelding van de vacaturenaam. Graag bieden we de mogelijkheid om een dag mee te lopen met de vertrouwensarts.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.