Centrum Seksueel Geweld in januari van start

Mensen in de regio’s West- en Midden-Brabant die een situatie van seksueel geweld hebben meegemaakt, kunnen vanaf eind januari 2018 terecht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in het Amphia ziekenhuis in Breda. Het CSG biedt hulp aan mensen die slachtoffer zijn van aanranding of verkrachting. Binnen het CSG werkt een deskundig team met medische, psychologische en forensische expertise samen, zodat een slachtoffer snel en effectief geholpen wordt. Het is hierbij belangrijk dat slachtoffers zich binnen zeven dagen nadat het gebeurd is, melden.

Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 geopend voor acute en specialistische zorg aan slachtoffers van aanranding of verkrachting en is bereikbaar via 0800-0188 (gratis nummer) en www.centrumseksueelgeweld.nl. Op 26 januari 2018 wordt het centrum officieel geopend. Het centrum is het zestiende in Nederland, waarmee landelijke dekking is bereikt. Patrick van Lunteren, wethouder gemeente Breda: “De komst van het CSG is een mooie ontwikkeling. Voorheen moesten de slachtoffers meermalen hun verhaal doen bij achtereenvolgens artsen, verpleegkundigen, politie en hulpverleners. Met de komst van het CSG wordt dit sterk verminderd.” Het CSG is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en instellingen in de regio’s West- en Midden-Brabant. Het CSG bouwt voort op reeds bestaande samenwerking. De beide Veilig Thuisorganisaties coördineren deze aanpak en kennen een team seksueel geweld. Hierin worden gevallen van seksueel misbruik van kwetsbare doelgroepen besproken met zorg- en justitiepartners. Daarnaast wordt door de partners in de bestaande samenwerkingsverbanden hulp geboden in zowel acute als niet-acute zaken. Hans Kokke, wethouder gemeente Tilburg: “Met het Centrum Seksueel Geweld wordt een belangrijke stap gezet in de brede aanpak van ernstig geweld in de acute fase.”

In Midden- en West-Brabant werkt men aan een sluitende aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld, waarin medewerkers vanuit verschillende disciplines samenwerken. Het centrum sluit mooi aan bij het Family Justice Center in de regio Hart van Brabant, voor gezinnen waarin sprake is van duurzame onveiligheid. In de regio West-Brabant is dat het Interventieteam Huiselijk Geweld. Het CSG komt met beiden in verbinding te staan.