Eerste ervaringsdeskundigen ernstig huiselijk geweld van start!

Vandaag ontvingen zes ervaringsdeskundigen van het project ‘De cirkel is rond’ hun certificaat Ervaringsdeskundigheid. Met het afronden van de training kunnen zij officieel starten als eerste betaalde ervaringsdeskundigen op het gebied van ernstig huiselijk geweld. ’De cirkel is rond’ is een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup/Juzt.

Overhandigen certificaten
Tijdens de bijeenkomst in aanwezigheid van o.a. Lieke Jansen, directeur-bestuurder Veilig Thuis West-Brabant en Gineke Kuin, beleidsadviseur gemeente Breda werden de certificaten overhandigd door opleider Marjo Boer, LVSC-geregistreerd supervisor. Zij heeft de ervaringsdeskundigen middels een incompany training opgeleid. Persoonlijke ervaring wordt namelijk pas ervaringskennis als deze kan worden gedeeld, geanalyseerd, gereflecteerd en gekoppeld kan worden aan literatuur.

Succesvolle start
De ervaringsdeskundigen zijn in 11 casussen gestart. Met hun inzet, op basis van eigen ervaringen met levens ontwrichtende situaties, kunnen zij cliënten handvatten geven om te leren omgaan met de situatie.

“We steunden en begrepen elkaar”
Ervaringsdeskundige (43 jaar): “Ik heb eerder deelgenomen aan een cursus voor vrouwen die ervaringen hadden met huiselijk geweld. Bij de cursus waren ‘normale’ vrouwen aanwezig, waarvan je niet zou vermoeden dat ze te maken hadden met huiselijk geweld. We steunden en begrepen elkaar. Dat hielp mij verder, mijn zelfvertrouwen nam toe. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik voor dit project mag werken. Door mijn kennis en eigen ervaringen te delen hoop ik anderen te kunnen helpen en huiselijk geweld als maatschappelijk probleem nog meer onder de aandacht te brengen.”

“Ervaringsdeskundigen zijn een bron van hoop”
Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een mooie ontwikkeling. Marjo de Keijzer, projectleider:Ik zie hen als een bron van hoop voor cliënten, zij zijn immers hét voorbeeld van dat herstel mogelijk is en dragen bij aan vermindering van het stigma. De ervaringsdeskundigen hebben mij laten inzien hoe zij gebukt zijn gegaan onder schaamte en hoe moeilijk het dan is om te delen wat er in je gezinssysteem aan de hand is. Ik veronderstel dat onze cliënten het contact met een ervaringsdeskundige op gelijkwaardiger niveau zullen ervaren.”

Over het project ‘De cirkel is rond’
In januari 2018 is het project Ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant (Interventieteam) en Safegroup/Juzt (team Ambulant Wonen). Ervaringsdeskundigen, die de ervaring van cliënt hebben en dit kunnen overstijgen, zijn van groot belang in cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan vermindering van het stigma en kunnen het perspectief en de belevingswereld van de cliënt voor de professionals duiden.