Landelijke campagne tegen huwelijksdwang en achterlating

In Nederland worden jaarlijks kinderen en jongeren achtergelaten in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Na de vakantie blijft hun stoel op school leeg terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland. Ook worden jaarlijks jongeren door hun ouders, familie of omgeving gedwongen tot een huwelijk. Zij hebben hun partner niet zelf gekozen en stemmen niet in met het huwelijk.

Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland mag niet in Nederland. Daarom voeren het ministerie van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating de campagne huwelijksdwang en achterlating in Nederland en daarbuiten. De campagne richt zich op jongeren en docenten in het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs en professionals van onder meer Veilig Thuis. Op sociale media campagne worden docenten opgeroepen signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen en hierover met leerlingen in gesprek te gaan. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de tips die het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en Achterlating voor professionals heeft ontwikkeld. Jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, worden opgeroepen erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Voor hulp en advies kunnen zij terecht bij Veilig Thuis (0800-2000). Voor jongeren is er informatiemateriaal beschikbaar en worden zij verwezen naar de website www.trouwentegenjewil.nl.