Meldpunt Crisiszorg

Sinds 1 maart is het Meldpunt Crisiszorg actief in de regio West-Brabant.

Het Meldpunt is bedoeld voor acute crisissituaties. U kunt bellen wanneer iemands gedrag ervoor zorgt dat er een ernstig nadeel dreigt voor de betrokken persoon of zijn/haar omgeving. Er is sprake van ernstig nadeel wanneer bv.:

  • iemand zichzelf of anderen in levensgevaar brengt;
  • iemand zorgt dat hijzelf of anderen ernstig lichamelijk gewond raken;
  • iemand zich zo gedraagt, dat hij/zij met dit gedrag bij anderen agressie opwekt;
  • iemand de algemene veiligheid van mensen in gevaar brengt, of dat er gevaar is dat spullen kapot gemaakt worden.

U kunt het Meldpunt bellen wanneer verplichte zorg noodzakelijk is. Iemand krijgt verplichte zorg als hij/zij door een psychische stoornis ernst nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen. Of u kunt het Meldpunt bellen, wanneer er sprake is van een psychische stoornis.

Voor meer informatie bezoek de website: www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl